Projekt domu

Proces tworzenia indywidualnego projektu domu składa się z trzech etapów:
  1. PROJEKT KONCEPCYJNY
  2. PROJEKT BUDOWLANY
  3. NADZÓR AUTORSKI

Poniżej znajdziesz zakres prac poszczególnych etapów współpracy. Pamiętaj, że ofertę możemy dowolnie zmodyfikować i dopasować usługę do Twoich indywidualnych potrzeb – mogę wykonać dla Ciebie np. wyłącznie projekt koncepcyjny wymarzonego domu na potrzeby przygotowania orientacyjnego kosztorysu przyszłej budowy lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Etap 1 - PROJEKT KONCEPCYJNY
Konsultacje
Układ funkcjonalny – 2 warianty do wyboru (rzut 2D)
Uproszczony model 3D bryły budynku
Podstawowe rysunki architektury
Wizualizacje 3D
Etap 2 - PROJEKT BUDOWLANY
Konsultacje
Dobór dokładnej kolorystyki i materiałów elewacyjnych
Dobór elementów wykończenia budynku
Projekt zagospodarowania działki
Projekt architektoniczno-budowlany w formie opisowej i rysunkowej
Projekt konstrukcji z obliczeniami
Projekt branżowy wewnętrznych instalacji elektrycznych
Projekt branżowy wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacja)
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Etap 3 – NADZÓR AUTORSKI
Ustalona liczba wizyt na placu budowy w tracie realizacji projektu
Sprawdzanie zgodności prowadzonych prac z projektem
Udzielanie wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i informacji
W razie potrzeby wskazanie rozwiązań zamiennych

Masz pytanie odnośnie proponowanych usług? Chciałbyś wycenić projekt?

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną!