Projekt domu
– jak będzie wyglądała nasza współpraca?

1. Poznajmy się

Napisz do mnie wiadomość i określ jakim projektem jesteś zainteresowany – wskaż orientacyjny metraż, lokalizację działki oraz oczekiwany czas realizacji inwestycji. Istnieje również możliwość umówienia niezobowiązującego spotkania, w którego trakcie przedstawisz mi swoje oczekiwania, ja z kolei opiszę moje metody pracy, przebieg prac projektowych i przedstawię Ci listę dokumentów, które będą potrzebne do opracowania projektu budowlanego. Na podstawie wytycznych przygotujemy dla Ciebie wycenę prac projektowych oraz przedstawimy orientacyjny budżet potrzebny na realizację projektu.

2. Poznanie oczekiwań

Spotykamy się i rozmawiamy na temat wszelkich preferencji, upodobań oraz możliwości zabudowy działki. Rozmowa pozwoli mi poznać i zrozumieć Twoje potrzeby, wyobrażenia oraz oczekiwania dotyczące wymarzonego domu. Dbam o to, aby odkryć Twoje przemyślenia, wymagania oraz preferowaną stylistykę, dzięki czemu stworzę projekt idealnie dopasowany do Twojego gustu, stylu życia i potrzeb. Ważnym elementem wstępnych ustaleń jest również określenie budżetu na budowę domu, który wpłynie na projektowaną formę budynku oraz wybór poszczególnych materiałów wykończeniowych. Istnieje również możliwość współpracy i prowadzenia wszelkich ustaleń drogą elektroniczną (mailowo / Skype / telefonicznie).

3. Prace przygotowawcze

Po określeniu wymagań funkcjonalnych, estetycznych i budżetowych następuje wyjazd na działkę w celu dokładnego zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Prace wstępne obejmują dokładne zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do podjęcia dalszych prac projektowych (mapą do celów projektowych, wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itd.) oraz wstępną analizę możliwości zabudowy i zagospodarowania działki pod względem prawnym, funkcjonalnym i nasłonecznienia.

4. Układ funkcjonalny i koncepcja bryły

W początkowej fazie projektu przygotuję koncepcję układu funkcjonalno-przestrzennego – przedstawię Ci dwie propozycje układu projektowanego domu w formie rzutu 2D z zaznaczonymi ścianami, orientacyjnym rozmieszczeniem mebli oraz opisami głównych rozwiązań projektowych. Możesz wybrać jeden wariant lub dowolnie łączyć oba rozwiązania – na tym etapie rozmawiamy o różnych możliwościach rozmieszczenia pomieszczeń, a na podstawie otrzymanych uwag stworzę ostateczny układ funkcjonalny oraz wstępną koncepcję bryły budynku w formie uproszczonego modelu 3D. Na podstawie modelu wspólnie ustalimy zakres zmian, które należy wprowadzić w projekcie, by jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb. Końcowym efektem tego etapu prac jest stworzenie finalnej koncepcji złożonej z podstawowych rysunków architektury oraz modelu bryły budynku – na podstawie tych materiałów możliwe jest przygotowanie wyceny budowy domu.

5. Wizualizacje

Na podstawie zaakceptowanego układu funkcjonalnego, koncepcji bryły i kosztorysu budowy, przygotuję realistyczne wizualizacje budynku. Wizualizacje pokażą Ci, jak będzie wyglądał projektowany dom – zobrazują główne rozwiązania projektowe oraz proponowane materiały i kolorystykę. Na tym etapie odbywa się wybór kluczowych materiałów i elementów wykończeniowych.

6. Rysunki techniczne

Na bazie zatwierdzonej koncepcji przygotuję szczegółowe rysunki techniczne potrzebne do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Na tym etapie porozmawiamy o szczegółach dotyczących architektury oraz o Twoich preferencjach dotyczących zagospodarowania terenu działki oraz układu instalacji np. elektryki i hydrauliki. Przygotowane rysunki będą stanowić podstawę do dalszych prac i opracowania pełno branżowego projektu budowlanego.

7. Dobór elementów wykończenia

Równocześnie określimy dokładaną kolorystykę oraz materiały wykończeniowe użyte w projekcie Twojego domu. Wybrane elementy pokażę Ci na podstawie próbek i wzorników, na ekspozycjach podczas spotkań w salonach sprzedaży lub w formie zdjęć. Jako załącznik do projektu przygotuję również katalog i opis użytych w projekcie materiałów elewacyjnych i elementów wykończenia, który będzie zawierał szczegółowe wytyczne do realizacji projektu.

8. Projekt budowlany

Kolejnym etapem prac projektowych jest wykonanie pełno branżowego projektu budowlanego, który pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę Twojego domu. Na tym etapie przygotuję dla Ciebie pełną dokumentację projektową, na którą składa się architektura oraz projekty pozostałych branż, za które odpowiadają projektanci, z którymi współpracuję – konstruktor, instalator elektryczny, instalator sanitarny itd. Jako architekt zajmę się koordynacją prac wszystkich projektantów i złożę powstałe opracowanie w całość.

9. Uzyskanie pozwolenia na budowę

Po przygotowaniu projektu budowlanego przychodzi czas na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Twojego domu. Na tym etapie przygotuję dla Ciebie wszystkie potrzebne dokumenty, oświadczenia i załączniki – cały czas możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie, dlatego zajmę się również kontaktem z urzędem do czasu akceptacji projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Budowa i Nadzór autorski

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przechodzimy do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem prac generalnego wykonawcy. Zależy mi na tym, aby efekt finalny był spójny z projektem, dlatego proponuję również nadzór autorski, który odbywa się w postaci moich wizyt na budowie w trakcie realizacji projektu. Nadzór autorski polega przede wszystkim na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, udzieleniu wykonawcy dodatkowych wyjaśnień oraz w razie potrzeby wskazaniu najlepszych rozwiązań zamiennych. 

Jak długo trwa praca nad projektem indywidualnym?

Czas potrzebny na przygotowanie projektu domu określany jest indywidualnie po ustaleniu dokładnego zakresu współpracy, ale w każdym przypadku zależy od:

powierzchni projektowanego domu
stopnia skomplikowania projektu
ilości zmian wprowadzanych do projektu
szybkości podejmowanych przez ciebie decyzji

co zawiera indywidualny projekt domu?

Etap 1 - PROJEKT KONCEPCYJNY
Konsultacje
Wizyta na działce
Układ funkcjonalny – 2 warianty do wyboru (rzut 2D) i prace nad wybranym układem
Uproszczony model 3D bryły budynku
Podstawowe rysunki architektury (rzut, przekrój, elewacje)
Wstępny wybór kolorystyki i materiałów elewacyjnych
Wstępny kosztorys i wycena budowy domu
Etap 2 - PROJEKT BUDOWLANY
Wizualizacje 3D
Projekt zagospodarowania działki
Projekt architektoniczno-budowlany w formie opisowej i rysunkowej
Projekt konstrukcji z obliczeniami
Projekt branżowy wewnętrznych instalacji elektrycznych
Projekt branżowy wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacja)
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Etap 3 – NADZÓR AUTORSKI PODCZAS BUDOWY
Budowa domu zgodnie z harmonogramem prac generalnego wykonawcy
Sprawdzanie zgodności prowadzonych prac z projektem
Udzielanie wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i informacji
W razie potrzeby wskazanie rozwiązań zamiennych

Stwórzmy dom, który odzwierciedli twoją wizję i styl życia